O nama

“International Job” je agencija koja se bavi zapošljavanjem i posredovanjem pri zapošljavanju u zemlji i inostranstvu. Naša osnovna delatnost je profesionalni odabir ljudskih resursa, prema zahtevu klijenata, primenom metode direktnog traženja i procesa selekcije kandidata. Osnovni cilj poslovanja je da zadovoljimo zahteve i očekivanja naših klijenata i obezbedimo najbolju uslugu za njih, kao i da kandidatima ponudimo odgovarajuće radno mesto u skladu sa njihovim kvalifikacijama i željama. Naš tim čine stručni i kvalifikovani ljudi iz različitih oblasti ljudskih resursa koji teže da pruže usluge najvišeg nivoa i podjednaku brigu – kako klijentima, tako i kandidatima.

Da bi podigli nivo kvaliteta usluga , “International Job” zahteva od klijenata najbolje uslove za kandidate, a od kandidata posvećenost i trud u obavljanju poslova. Smatramo da samo uzajamno zadovoljstvo klijenata i kandidata vodi njihovom dugoročnom uspehu i ostvarivanju ciljeva zbog kojih su nam se obratili. Naš zadatak je da rešavamo probleme i klijenata i kandidata i da otklonimo prepreke koje se mogu pojaviti na putu ostvarivanja sopstvenih interesa. Mi posredujemo, ali još više spajamo ljude kako bi zajedno nastavili da realizuju svoje ciljeve.

Top