Konkurs za dodelu stipendija

Uz podršku i saradnju Edukativnog Centra iz Niša, Beograda i Kraljeva, InJob pokreće program stipendiranja nemačkog jezika za medicinske radnike.

S obzirom na činjenicu da učenje nemačkog jezika u Srbiji iziskuje veoma mnogo finansijskih sredstava što predstavlja najveću prepreku medicinskim radnicima na putu ka zaposlenju u SR Nemačkoj, Injob će stipendirati sve zainteresovane koji prethodno ispune sledeće uslove:

  • Završena državna medicinska škola – smer opšti i pedijatrijski
  • Položen državni ispit
  • Kandidati sa iskustvom na sledećim odeljenjima imaju prednost:
  • poluintenzivna nega
  • intenzivna nega
  • neonatologija
  • opšta hirurgija

Starosna granica do 50 godina
Motivisanost i spremnost na intenzivno učenje jezika
Odgovornost i posvećenost
Konkurs se odnosi na dodelu stipendija medicinskim radnicima iz Beograda i Niša za učenje nemačkog jezika svih nivoa.

Cilj stipendiranja je da medicinski radnici brzo i kvalitetno steknu znanje nemačkog jezika do nivoa B2 ili B1/B2 Pflege kako bi nakon završenog kursa došli do željenog posla, a bez bilo kakvih finansijskih obaveza.

Napravite prvi korak ka boljoj budućnosti!

Top